EN
Medya Planlama - Digital Exchange

BIG DATA

Kümülatif birikmiş ciddi miktarda veri veya kısaca büyük resim olarak tanımlayabileceğimiz big data kavram olarak yalnızca internet reklamcılığı sektörünün kullandığı verileri içermez. Big data değerlendirmesi aslında dijital medya davranışlarının global olarak izlenmesi biçiminde tanımlanabilir.

Davranışlar ve pazarlama

İşletmecilikte en az üretim kadar ciddi öneme sahip olan pazarlama fonksiyonu; davranışlara odaklı olarak geliştirilen yöntemleri ifade eder. İçinde bulunduğumuz pazarı ve pazar bileşenlerini doğru biçimde algılamaz ve yorumlayamazsanız, üretimden satışa kadar tüm süreçlerde başarısız olmanız kaçınılmazdır. Bir ürünü pazarlama sürecinde, o ürünün hangi kanallarla pazarlanacağına, bu kanalların ne kadar verimli olacağına bakarak karar verebilirsiniz. Dijital medya öncesi dönemlerde, big data, tüm faaliyetlerin geneli iken; dijital medyada big data, dijital davranışların bütünüdür. Yani, potansiyel pazarınızın davranışlarını genel olarak analiz edebilmeniz için öncelikle pazarın durumunu analiz edebiliyor olmanızı sağlayan araç big data bileşenleridir.

Verilerin big data olarak tanımlanabilmesi için belli büyüklüklerin üzerinde yer almaları gerekir. Örneğin, global internet kullanım oranı, mobil cihazların dünyadaki sayısı, sosyal medya ortamlarında yapılan alışveriş miktarı gibi verilerin geneli big data olarak tanımlanır. Elbette bu verilerin lokal olarak sadeleştirilmesi de mümkündür. Yerel örnek olarak Türkiye’deki internet kullanım oranı ve sosyal medyadaki Türk kullanıcıların satın alma alışkanlıkları gösterilebilir. Bu kavramlar sizin ürün veya hizmetlerinizin özelinde değil, pazar genelinde değerlendirilen ana verilerdir.

Big data yorumlaması yaparak, örneğin hali hazırda hangi sosyal medya platformu hangi hacimde aktif olduğunu ve aktif pazarın ürün veya hizmetlerinizle ne kadar ilişkili olduğunu görebilirsiniz. Böylece, ihtiyacınız olan doğru enstrümanları kullanabilme kabiliyetiniz gelişecektir. Big data, sektör profesyoneli olmayanların tam olarak hakim olabileceği bir alan değildir ve bu alanda uzman olmayanlar bu verileri de kolaylıkla elde edemeyebilir.

Süreçleri anlaşılır bir şekilde raporlayarak, sizin için sadeleştirilmiş değerlendirmelere kolayca erişiyor ve sunuyoruz. Dijital medya varlığınızı planlamak, bütçelendirmek ve doğru mecraları kullanarak geliştirmek için biz mümkün olan tüm enstrümanları aktive ediyoruz.