EN
Sosyal Medya - Digital Exchange

SOSYAL MEDYA REKLAMI

Sosyal medyanın dünyanın genelinde en çok kullanılan medya aracı olduğu artık tartışılmaz bir gerçek durumundadır. Yaklaşık 6 milyar internete bağlı cihazın neredeyse tamamından farklı sosyal medya platformlarının kurulu olduğunu ve büyük bir çoğunluğunun aktif bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Dönemsel olarak dalgalanmalar yaşanıyor olsa da sosyal medyanın etkinliği gün geçtikçe artmakta, farklı platformlar ortaya çıktıkça kullanıcıların davranışları da buna göre gelişmekte ve değişmekte. Sosyal medya platformları kullanıcılar için ücretsiz birer zemin olduklarından, varlıklarını sürdürebilmeleri için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Elbette bu hem ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyenler bakımından hem de platform sahipleri bakımından karşılıklı fayda üreten bir ortamın ortaya çıkmasını sağlar.

Doğru kitleye erişmek

Elbette sosyal medya hesaplarınız, kendiliğinden geniş kitlelere erişemez. Sosyal medyada popüler olabilmek, özellikle firmalar bakımından oldukça zordur. Çünkü, kullanıcılar daha çok medyatik hesapları ve eğlence hesaplarını takip ederken kurumsal hesapları ihtiyaçları olduğu ölçüde takip eder. Bu durumda, sosyal medya hesabından yapılacak güncellemelerin sadece takip edenlere yani kısıtlı bir alana ulaşması söz konusu olacaktır. Bu noktada yapılan en kritik hataların başında, sosyal medya hesaplarına ücret ödeyerek kullanıcı çekmek gelecektir ki, bu hem sosyal medya regülasyonlarına aykırı bir eylem hem de bu şekilde çekilen kullanıcıların çoğunluğunun sahte olmasından dolayı etkisiz bir çaba olacaktır. Bunun yerine sosyal medya hesaplarınızı profesyonel olarak geliştirebilmemiz için bize başvurabilir ve organik kullanıcılar ile daha geniş kitlelere sahip olabilirsiniz.

Ayrıca sizi takip etse de, etmese de seçeceğiniz kitle içerisinde yer alan kullanıcıların güncellemelerinize erişmelerini sosyal medya reklamları ile sağlayabilirsiniz. Bütçelemesi ve hedeflemesi doğru yapılmış sosyal medya reklamları ile geniş kitlelere kısa zamanda ulaşabilir, ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz. Sosyal medyada varlığınızı güçlendirmek ve pazarlama faaliyetlerinizi en iyi şekilde sürdürebilmenizi sağlamak için doğru alternatifler ve stratejiler ile yanınızdayız.